درباره سامانه
سامانه نجم سازوکار و ابزار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بهره‌گیری از نظرات مجموعه ها و افراد اندیشه ورز در قالب جمع سپاری است. این سامانه، بستری برای مشارکت عموم نخبگان در موضوعات فکری مرتبط با دبیرخانه مجمع می‌باشد. بیشتر

فرآیند و زمان بندی اجرایی

 • ارزیابی نتایج
 • اصلاح پیش‌نویس
 • پیشنهاد بندهای سیاستی
 • ارائه ایده‌های اولیه
 • ثبت‌نام/ورودبه‌سامانه
 • فراخوان جمع‌سپاری

فرایند مشارکت در جمع‌سپاری

 • اعلام فراخوان جمع‌سپاری در موضوعات راهبردی مجمع
 • ثبت نام و ایجاد حساب کاربری یا ورود به سامانه
 • بررسی توضیحات راهنما و اسناد پشتیبان جمع سپاری
 • تکمیل فرم های مرتبط با مراحل مختلف جمع سپاری
 • ارزیابی پیشنهادات و اعلام مجموعه ها و نفرات برتر
 • تقدیر و همکاری های بلند مدت با مجموعه های منتخب

حوزه های ماموریتی

سیاست های کلی

تدوین و بازنگری سیاست ها

اطلاعات بیشتر

حل معضل

پیشنهاد چگونگی حل معضلات

اطلاعات بیشتر

حل اختلاف

تشخیص مصلحت

اطلاعات بیشتر

ایده های راهبردی

ارائه مشاوره در موضوعات ارجاعی

اطلاعات بیشتر

نظارت

نظارت بر اجرای سیاست ها

اطلاعات بیشتر

جمع‌سپاری‌ها

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه حقوقی و قضایی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه سیاسی، دفاعی و امنیتی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه زیربنایی و تولیدی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....

مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است....همه پروژه ها

اطلاعات منتخب آماری

 • موضوعات جمع‌سپاری
  0
 • اعضای سامانه
  0
 • دنبال‌کنندگان
  0
 • اندیشکده‌ها
  0
تعداد مشارکت‌کنندگان برحسب استان

دیدگاه صاحب نظران