درباره سامانه
سامانه نجم، ابزار دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بهره‌گیری از نظرات مردم، مجموعه‌ها، پژوهشکده‌ها، اندیشه‌ورزان و عموم نخبگان و مشارکت آنها در موضوعات فکری به روش جمع‌سپاری است. بیشتر

نگاهی به جمع‌سپاری‌ها
همه جمع‌سپاری‌ها

اطلاعات منتخب آماری