مشارکت در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی (هیدروژنی)
دنبال کردن (2)

  1. وضعیت
    فعال
    دنبال کنندگان
    2
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

سند ملی راهبرد انرژی كشور

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ انرژی‌

دانلود فایل

سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف

دانلود فایل

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل