مشارکت در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی (نفت)
دنبال کردن (31)

  1. وضعیت
    فعال
    دنبال کنندگان
    31
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف

دانلود فایل

سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام در زمینه‌ انرژی‌

دانلود فایل

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل

سند ملی راهبرد انرژی كشور

دانلود فایل