مشارکت در بازنگری سیاست‌های کلی انرژی (نفت)
دنبال کردن (31)

  1. وضعیت
    فعال
    دنبال کنندگان
    31
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

آغاز جمع سپاری و دریافت مطالب کاربران

پایان دریافت مطالب و آغاز مرحله ارزیابی

اعلام نتایج نهایی و نفرات برتر و بندهای سیاستی منتخب