مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه بهداشت، درمان و سلامت
دنبال کردن (72)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  72
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری

0
شخصی