مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه بهداشت، درمان و سلامت
دنبال کردن (72)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  72
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری

یكی از مهمترین وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. طبق اصل 110 قانون اساسی" تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران " پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام از وظایف رهبری شمرده شده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر تنطیم سیاست های موضوعه، هر پنج سال یكبار وظیفه تدوین سیاست های کلی برنامه ای را بر عهده دارد که بعد از تدوین این سیاست ها، رهبر معظم انقلاب این سیاست ها را جهت طراحی و تدوین برنامه های توسعه به روسای جمهور ابلاغ می نمایند.
دولتها نیز می بایست منطبق بر سیاست های کلی حاکم بر برنامه توسعه کشور نسبت به تدوین برنامه های پنج ساله توسعه کشور اقدام نمایند که پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون ملاکی جهت برنامه ریزی سالیانه کشور می گردد.
این جمع سپاری شامل چهار محور است که در محور نخست مشارکت کنندگان به بررسی مهم ترین مسائل موجود در عرصه موضوعی مورد نظر خواهند پرداخت. در محور دوم مهم ترین فرصت ها و ظرفیت های موجود در آن عرصه توسط مشارکت کننده بیان خواهد شد. در محور سوم نیز با عنایت به دو محور قبلی ایده های اولیه سیاست مد نظر توسط مشارکت کننده پیشنهاد خواهند شد و النهایه در محور چهارم باتوجه به ایده های سیاستی، بند سیاستی پیشنهادی جهت قرار گرفتن در بین بندهای سیاستی پیشنهادی سیاست های برنامه هفتم توسعه توسط مشارکت کنندگان در سامانه قرار می گیرد. پیوستگی محتوایی متون ارائه شده در چهار محور فوق الذکر باید مدنظر مشارکت کنندگان قرار گیرد و مشارکت کنندگان در صورت وجود فایل پشتیبان مطالب ارائه شده در چهار محور می توانند بعنوان اسناد پشتیبان آنها را در سامانه بارگذاری کنند.