مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی
دنبال کردن (299)

  1. وضعیت
    درحال ارزیابی
    دنبال کنندگان
    299
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات

دانلود فایل

سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴

دانلود فایل

سند نقشه جامع علمی کشور

دانلود فایل

سیاست‌های کلی اشتغال

دانلود فایل

سیاست‌های کلی خانواده

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام اداری

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

دانلود فایل

سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

دانلود فایل

سیاست‌های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

دانلود فایل

سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات

دانلود فایل

سیاست‌های کلی نظام در امور پدافند غیرعامل

دانلود فایل

طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات

دانلود فایل

نقشه مهندسی فرهنگی کشور

دانلود فایل

سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه

دانلود فایل