مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی
دنبال کردن (282)

  1. وضعیت
    فعال
    دنبال کنندگان
    282
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

آغاز مرحله دریافت مطالب

پایان دریافت مطالب و آغاز مرحله ارزیابی

اعلام نتایج نهایی و نفرات برتر و طرحهای منتخب