مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی فضای مجازی
دنبال کردن (299)

  1. وضعیت
    درحال ارزیابی
    دنبال کنندگان
    299
    میزان جایزه

شروع جمع سپاری

آغاز مرحله دریافت مطالب

پایان دریافت مطالب و آغاز مرحله ارزیابی

اعلام نتایج نهایی و نفرات برتر و طرحهای منتخب