مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری
دنبال کردن (158)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  158
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری