مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه علمی، فرهنگی و اجتماعی
دنبال کردن (171)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  171
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری

آغاز جمع سپاری

اتمام مشارکت در فاز اول و دوم

شروع فاز سوم مشارکت

اتمام مشارکت در فاز سوم

پایان ارزیابی آثار ارسالی