مشارکت در تدوین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه درعرصه حقوقی و قضایی
دنبال کردن (64)

 1. وضعیت
  خاتمه یافته
  دنبال کنندگان
  64
  میزان جایزه
  درهمه‌مراحل
  ‌جمعا1000/000/000ریال

شروع جمع سپاری
عناوین فروم
تعداد پست ها

نحوه ابلاغ و اجرای سیاست ها
بحث و تبادل نظر درباره کارکرد نحوه ابلاغ سیاست ها و تضمین بکارگیری آن در سیاستهای اجرایی کشور
0