سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

فالور اینستاگرام 👪

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
40
فالور ارزان سرور اول
12000
10 / 50000
39
فالور ارزان سرور دوم
19900
10 / 5000
41
فالور ارزان سرور سوم
21500
10 / 150000
3
فالور ایرانی سرور دوم
25000
200 / 50000
31
 فالور سریع جبران ریزش 365 روز
27000
10 / 1000000

لایک اینستاگرام ❤️

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
43
لایک ارزان سرور اول
4000
10 / 30000
44
لایک ارزان دی آهسته
5500
10 / 50000
49
لایک بهمن سریع ✅
7500
10 / 50000
2
لایک ایرانی سرور دوم❤️
16000
25 / 50000

بازدید اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
6
بازدید رییل
1500
50 / 100000000
29
بازدید کلیپ اینستاگرام ۱ سرور پیشنهادی
1500
100 / 10000000
19
بازدید کلیپ اینستاگرام ۲ سرور پیشنهادی
2000
25 / 5000000
17
بازدید کلیپ اکسپلور✨️✨️ + امپرشن + بازدید نمایه
4000
100 / 5000000

دیگر خدمات ویژه اینستاگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
12
ذخیره پست اینستاگرام
1500
100 / 15000
14
امپرشن
4000
100 / 1000000
8
بازدید استوری STORY
4000
100 / 350000
34
امپرشن + ریچ پست
6000
100 / 5000000
13
کامنت تصادفی فارسی
25000
50 / 50000

خدمات تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
46
بازدید 5 پست آخر تلگرام
7000
100 / 300000
26
ممبر واقعی کانال
22000
500 / 600000